/

Vi älskar kyl- och frysteknik ...

… det måste inte du göra. Det enda du egentligen behöver känna till är att du kan lita på det du köper in, och att produkten möjliggör ökad försäljning.

Algidus - Kyl- och frysteknik

För dig som vill veta mer kommer här en kortfattad förklaring: Köldmediet som används i Carriers produkter är koldioxid, en gas som förekommer naturligt i atmosfären. Systemet heter CO₂ och är en av branschens mest hållbara lösningar för kommersiell kylning.

All överskottsvärme som skapas vid kylningsprocessen återvinns och distribueras till rumsuppvärmning via CO₂-modulen. Integreringen av kylning, uppvärmning och nedkylning hanteras av ett kontrollsystem som är utformat för att säkerställa optimal energieffektivitet.

Läs mer om hållbarhet

Algidus - Kyl- och frysteknik

Plugga in och öka försäljningen direkt

Stolt distributör av Carrier till dagligvaruhandeln